Hälsoundersökning och läkarbesök

Medicinskt ansvarig Dr Ola Madsen Leg. läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.

Pris för ordinarie hälsoundersökning: 2.200 kr. Efter hälsokontrollen bjuder vi på frukost eller lunch i vår matsal. 

Företag /Privata Försäkringar

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag.
Kontakta oss gärna för information.

Blodprov

Hb - blodvärde, SR - infektionsprov, Glukos - sockervärde, Kolesterol - blodfetter (HDL, LDL, Triglycerider), ALAT - leverprov, Kreatinin njurfunktionsprov

Urinprov

Nitrit - bakterier, LPK - vita blodkroppar, EPK - röda blodkroppar, Glukos - urinsocker, Albumin - äggvita

Övriga kontroller/undersökningar

EKG, Blodtryck, Puls, Vikt, Längd, BMI, Body Fat - mäter % fett i kroppsvikten, PEF - lungfunktionsprov, Syn

Du kan få utökad hälsoundersökning enligt Ditt önskemål, t.ex.

Arbets-EKG

Bedömning av arbetskapacitet och hjärtfunktion.

PSA för män

TSH

Ämnesomsättningsprov

Audiometri

Hörselkontroll

Spirometri

Lungfunktionsundersökning.

Hälsoundersökning vid nyanställning

Utifrån företagets inriktning.

Rehabilitering

Tidig rehabilitering via företagshälsovården är en investering för företaget.
Samarbete med kognitiv beteendeterapeut. Kontakta oss för mer information.

Bentäthetsmätning

Sker på hälbenet. Inga särskilda förberedelser krävs och undersökningen är helt smärtfri.

Alkohol- drog- och hivtest

Dessa tester utför vi enligt gällande rutiner och önskemål, med fullständig sekretess.